Kombinerade profiler

Under denna kategori hittar du blockscheman som är sammansatta av två stycken profiler. Dessa scheman består av respektive profils kärnkurser för att ge dig som student en god kompetens i båda inriktningarna. Profilerna är sammansatta av respektive profilansvariga tillsammans med kvalitetsamanuens. Detta innebär alltså att du uppfyller examenskraven om du läser en av dessa profiler rakt av, men det går såklart lika bra att bara hämta inspiration från dessa.

Spår 1: Rymd/Beräkning


Denna profil blandar de essentiella kurserna i beräkning- och rymdfysik. Du som är intresserad av denna kombinerade profil kan således förvänta dig goda kunskaper i båda områdena. Från rymdfysiken får du som student en bra insikt i både vad som är och hur man räknar på rymdens fenomen. Beräkningsfysiken ger dig kraftfulla verktyg för att behandla detta data.

Profilkurser

 • Avancerade beräkningsmetoder i flödesmekanik
 • Allmän relativitetsteori
 • Astrofysik
 • Fysikens numeriska metoder
 • Modellering och simulering
 • Numeriska metoder för PDE
 • Rymdfysik med mätteknik
 • Rymdplasmafysik
 • Rekommenderade kurser

 • Datastrukturer och algoritmer (C)
 • Avancerad strömningslära
 • Blockschema

 • Rymd/Beräkning
 • Spår 2: Nano/Beräkning


  En kombination av profilerna nanoteknik och beräkningsfysik ger dig kunskaper i avancerade material och fysikaliska fenomen på nanonivå blandat med en stark grund i beräkningsmodeller. Du som läser denna profil får en bra inblick i både numeriska och experimentella moment i fysik. Nanoteknik och beräkningsfysik är väldigt breda områden och med en fot i båda kan du vänta dig goda arbetsmöjligheter.

  Profilkurser

 • Atom och molekylfysik
 • Avancerade material
 • Fysikens numeriska metoder
 • Kvantmekanik 2
 • Modellering och simulering
 • Nanovetenskap
 • Numeriska metoder för PDE
 • Solceller
 • Molekylspektroskopi med tillämpningar
 • Rekommenderade kurser

 • Kemometri
 • Blockschema

 • Nano/Beräkning
 • Spår 3: Industriell strålningsfysik


  Industriell strålningsfysik blandar sjukhusfysiken och beräkningsfysiken till ett utmärkt paket för dig som vill arbeta med strålning utanför sjukhusmiljön. En kombination av kärnkurserna i dessa profiler med ett komplementav statistik ger dig som student en bra uppfattning av hur strålning både används och beräknas på inom industrin.

  Profilkurser

 • Fysikens numeriska metoder
 • Mätmetoder och strålningsdetektorer
 • Modellering och simulering
 • Numeriska metoder för PDE
 • Strålningsdosimetri
 • Strålningsväxelverkan
 • Rekommenderade kurser

 • Avancerad strömningslära
 • Datorintensiva statistiska metoder
 • Hållbar utveckling och strålningsmiljö
 • Kärnfysik
 • Kvalitetsteknik och försöksplanering
 • Strålningsbiologi och strålskydd
 • Blockschema

 • Industriell strålningsfysik
 • Kombinerade profiler