Numeriska metoder för PDE

Beskrivning

Många fysikaliska fenomen såsom vätskeflöden, kvantmekanik, elastiska material, värmeledning och elektromagnetism modelleras med partiella differentialekvationer (PDE). I denna kurs ger vi en översikt av numeriska metoder för att lösa PDE innefattande:

PDE-formuleringar och omformulering som randintegralekvation
formulering i frekvensdomän och tidsdomän
diskretisering genom lokala och globala basfunktioner

Vi introducerar även grundläggande numerisk analys och implementering av de i industrin vanligt förekommande metoderna:

finita differensmetoder (FDM)
finita elementmetoden (FEM)

Tillämpning av teorin och de numeriska metoderna görs i obligatoriska datorlaborationer.

Tidigare hade kursen kurskoden 5MA038.

Kategorier

 • Profilkurs - 7.5
 • Avancerade kurser - 7.5
 • Spår

 • Finansiell modellering
 • Beräkningsfysik
 • Rymd/Beräkning
 • Nano/Beräkning
 • Industriell strålningsfysik
 • Rekommenderad i spår

  Förkunskapskrav

 • Flervariabelanalys
 • Linjär algebra
 • Teknisk beräkningsvetenskap 1
 • Ger behörighet

 • Fysikens numeriska metoder
 • Finita elementmetoden
 • FSR

 • fdssfgs
 • C2 C2.4 C3.1 NK2.2 NF2 NF7.1 NV3 LK2 LK6

  Uppdaterad: 2017-06-09 15:40:05