Modellering och simulering

Beskrivning

Kursen ger kunskap om modellering/simulering/analys/optimering med fokus på modellering och simulering. Kursen innehåller: direkt simulering av diskret-tid modeller (t.ex. cellular automata), händelsebaserad simulering (t.ex. kösystem men också som ett mer effektivt sätt att simulera diskret-tid-modeller), lösningsmetoder för ordinära differentialekvationer, introduktion till Markov kedje Monte Carlo och MEX-filer. Tillämpning görs genom laborationer som utförs i Matlab och programbibliotek.

Kursen hade tidigare kurskoden 5FY095.

Kategorier

 • Profilkurs - 7.5
 • Avancerade kurser - 7.5
 • Spår

 • Beräkningsfysik
 • Finansiell modellering
 • Medicinsk teknik
 • Rymd/Beräkning
 • Nano/Beräkning
 • Industriell strålningsfysik
 • Rekommenderad i spår

  Förkunskapskrav

 • Linjär algebra
 • Programmeringsteknik med C och Matlab
 • Teknisk beräkningsvetenskap 1
 • Endimensionell analys 1
 • Endimensionell analys 2
 • Statistik för tekniska fysiker
 • Ger behörighet

 • Monte Carlo-simuleringar av kritiska fenomen i fysik
 • Fysikens numeriska metoder
 • FSR

 • gdfgdfg
 • NF1.2 NF6 LK2 LK5 LV2

  Uppdaterad: 2017-03-23 08:58:37