Kvantfältteori I - Måste tillgodoräknas

Beskrivning

Kursen behandlar relativistisk kvantmekanik med Dirac- och Klein-Gordonekvationerna, Lagrangeformulering av fältteorier och relationen mellan symmetrier och konserverade storheter. Därefter kvantiseras skalär-, Dirac- och fotonfälten m.h.a. kanonisk kvantisering och annihilations- och kreationsoperatorer. Propagatorbegreppet introduceras och S-matrisexpansionen och Feynmanreglerna för kvantelektrodynamik (QED) tas fram. QED tillämpas på olika spridningsprocesser, t.ex. Comptonspridning.

Kategorier

Spår

 • Teoretisk fysik (Under konstruktion)
 • Rekommenderad i spår

 • Teoretisk fysik (Under konstruktion)
 • Förkunskapskrav

 • Allmän relativitetsteori
 • Elektrodynamik 2
 • Kvantmekanik 2
 • Ger behörighet

  Denna kurs är inte förkunskapskrav för någon annan kurs

  FSR

  Uppdaterad: 2018-10-10 12:39:14