Ej programkurs - Fördjupning i termodynamik

Beskrivning

Studenten genomför en individuell fördjupningsuppgift som ansluter till en grundkurs i termodynamik. Valet av uppgift ska godkännas av kursansvarig lärare och genomföras självständigt under handledning. Uppgiften redovisas normalt med en skriftlig rapport men kan även presenteras muntligt.

Kategorier

 • Fysikalisk teori med tillämpningar - 1.5
 • Spår

  Rekommenderad i spår

  Förkunskapskrav

 • Flervariabelanalys
 • Klassisk mekanik
 • Termodynamik
 • Ger behörighet

  Denna kurs är inte förkunskapskrav för någon annan kurs

  FSR

  Uppdaterad: 2018-04-11 12:47:40