Forsknings- och utvecklingsprojekt inom Teknisk fysik 7.5hp

Beskrivning

Kursen är ännu ej klar men kommer att vara en projektkurs som är inriktad mot forskning, t.ex. sådan som bedrivs på Fysikinstitutionen. Den kommer att ges i valörerna 3 hp, 4.5 hp, 6 hp, 7.5 hp och 15 hp.

Kategorier

 • Projektkurs - 7.5
 • Projektkurs sammanhängande - 7.5
 • Allmänna ingenjörskurser - 7.5
 • Spår

  Rekommenderad i spår

  Förkunskapskrav

  Denna kurs har inga andra kurser som förkunskapskrav

  Ger behörighet

  Denna kurs är inte förkunskapskrav för någon annan kurs

  FSR

  Uppdaterad: 2018-02-20 16:35:36

  Forsknings- och utvecklingsprojekt inom Teknisk fysik 7.5hp

  Institutionen för fysik

  Poäng: 7.5

  Nivå: Grundläggande

  Kursutvärderingar

  Kurshemsida


  Förkunskapskrav:

  Det finns inga förkunskapskrav för denna kurs!


  Kod: 5FYXXX


  Forsknings- och utvecklingsprojekt inom Teknisk fysik 7.5hp, 2016, lp 4
  Forsknings- och utvecklingsprojekt inom Teknisk fysik 7.5hp, 2017, lp 1
  Forsknings- och utvecklingsprojekt inom Teknisk fysik 7.5hp, 2017, lp 2
  Forsknings- och utvecklingsprojekt inom Teknisk fysik 7.5hp, 2017, lp 3
  Forsknings- och utvecklingsprojekt inom Teknisk fysik 7.5hp, 2017, lp 3
  Forsknings- och utvecklingsprojekt inom Teknisk fysik 7.5hp, 2017, lp 4
  Forsknings- och utvecklingsprojekt inom Teknisk fysik 7.5hp, 2017, lp 4
  Forsknings- och utvecklingsprojekt inom Teknisk fysik 7.5hp, 2017, lp 1
  Forsknings- och utvecklingsprojekt inom Teknisk fysik 7.5hp, 2018, lp 1
  Forsknings- och utvecklingsprojekt inom Teknisk fysik 7.5hp, 2018, lp 2
  Forsknings- och utvecklingsprojekt inom Teknisk fysik 7.5hp, 2018, lp 3
  Forsknings- och utvecklingsprojekt inom Teknisk fysik 7.5hp, 2018, lp 4
  Forsknings- och utvecklingsprojekt inom Teknisk fysik 7.5hp, 2018, lp 3
  Forsknings- och utvecklingsprojekt inom Teknisk fysik 7.5hp, 2018, lp 4
  Forsknings- och utvecklingsprojekt inom Teknisk fysik 7.5hp, 2019, lp 1
  Forsknings- och utvecklingsprojekt inom Teknisk fysik 7.5hp, 2019, lp 2
  Forsknings- och utvecklingsprojekt inom Teknisk fysik 7.5hp, 2019, lp 3
  Forsknings- och utvecklingsprojekt inom Teknisk fysik 7.5hp, 2019, lp 4
  Forsknings- och utvecklingsprojekt inom Teknisk fysik 7.5hp, 2019, lp 4
  Forsknings- och utvecklingsprojekt inom Teknisk fysik 7.5hp, 2020, lp 4
  Forsknings- och utvecklingsprojekt inom Teknisk fysik 7.5hp, 2020, lp 1
  Forsknings- och utvecklingsprojekt inom Teknisk fysik 7.5hp, 2020, lp 2
  Forsknings- och utvecklingsprojekt inom Teknisk fysik 7.5hp, 2020, lp 3
  Forsknings- och utvecklingsprojekt inom Teknisk fysik 7.5hp, 2020, lp 4
  Forsknings- och utvecklingsprojekt inom Teknisk fysik 7.5hp, 2021, lp 1
  Forsknings- och utvecklingsprojekt inom Teknisk fysik 7.5hp, 2021, lp 1
  Forsknings- och utvecklingsprojekt inom Teknisk fysik 7.5hp, 2021, lp 2
  Forsknings- och utvecklingsprojekt inom Teknisk fysik 7.5hp, 2021, lp 3
  Forsknings- och utvecklingsprojekt inom Teknisk fysik 7.5hp, 2021, lp 4