Finita elementmetoden

Beskrivning

Denna kurs ersätter Partiella differentialekvationer med FEM. Båda kurserna kan alltså inte räknas in i examen.

Kursen fördjupar sig i finita elementmetoden för numerisk lösning av linjära och ickelinjära partiella differentialekvationer. Vi introducerar de viktigaste typerna av finita element, t ex högre ordningens polynom på tetraedrar och hexaedrar samt isoparametriska element. Ett abstrakt ramverk för analys av elliptiska problem används genomgående, exempelvis till att visa existens och entydighet av kontinuerlig och diskret lösning samt till felanalys. En mycket viktig och populär ingenjörstillämpning av finita elementmetoden är att analysera mekaniska komponenters egenskaper och därför fokuserar vi exemplen på tillämpningar på solidmekanik, t ex linjär elasticitet och termoelasticitet. Obligatoriska datorlaborationer ingår.

Denna kurs hade tidigare kurskoden 5MA166.

Kategorier

 • Profilkurs - 7.5
 • Avancerade kurser - 7.5
 • Spår

 • Finansiell modellering
 • Rekommenderad i spår

  Förkunskapskrav

 • Flervariabelanalys
 • Linjär algebra
 • Numeriska metoder för PDE
 • Ger behörighet

  Denna kurs är inte förkunskapskrav för någon annan kurs

  FSR

  Uppdaterad: 2017-06-09 16:03:28