Fysikens numeriska metoder

Beskrivning

Kursens mål är att den studerande ska tillägna sig kunskaper om hur numeriska metoder används inom fysik samt att ge kunskaper inför kurser som Simuleringsteknik och Monte Carlo-metoder. Kursen innehåller egenvärdesproblem, reduktion av hermitesk matris till tridiagonal form, Fouriertransformer och korrelationsfunktioner, lösning av Hamiltons ekvationer, Runge-Kuttametoden, Leap-frogmetoden, Richardson extrapolation, Burlish-Stoer-metoden samt prediktor-korrektormetoder.

Kursen hade tidigare kurskod 5FY033.

Kategorier

 • Profilkurs - 7.5
 • Avancerade kurser - 7.5
 • Spår

 • Beräkningsfysik
 • Medicinsk teknik
 • Rymd/Beräkning
 • Nano/Beräkning
 • Industriell strålningsfysik
 • Rekommenderad i spår

  Förkunskapskrav

 • Elektromagnetismens grunder
 • Modellering och simulering
 • Analytisk mekanik
 • Kvantmekanik 1
 • Ger behörighet

 • Ej programkurs - Visuell interaktiv simulering - Måste tillgodoräknas
 • FSR

  Uppdaterad: 2018-11-08 10:23:57