Finansiell ekonomi D2

Beskrivning

Kursen inleds med en introduktion av obligationsmarknaden följt av en genomgång av hur obligationer prissätts samt en genomgång av vad som påverkar priset på en obligation. Kursen fortsätter därefter med en genomgång av vilka finansiella derivatinstrument, terminskontrakt såsom valutaterminer, ränteterminer, varuterminer och aktieterminer. Därefter behandlas olika former av swapkontrakt. Huvuddelen av kursen behandlar dock optioner och hur dessa prissätts. Fokus ligger här på aktieoptioner.

Kategorier

 • Profilkurs - 7.5
 • Avancerade kurser - 7.5
 • Spår

 • Finansiell modellering
 • Rekommenderad i spår

  Förkunskapskrav

  Denna kurs har inga andra kurser som förkunskapskrav

  Ger behörighet

  Denna kurs är inte förkunskapskrav för någon annan kurs

  FSR

  Uppdaterad: 2016-09-16 14:34:44