Medicinteknisk säkerhet & riskhantering

Beskrivning

Kursens mål är att den studerande skall förvärva kunskap om hur medicinteknisk utrustning och elförsörjning skall utformas för att säkerställa att säkerhetskrav för patient och sjukhuspersonal uppfylls. Den tar upp lagar och bestämmelser rörande medicinteknisk utrustning inom områdena el-, gas- och strålsäkerhet. Kursen ger en inblick i säkerhetsproblematiken kring medicintekniska informationsdatasystem och mjukvaruutveckling, och avser vidare att ge kunskap i medicinteknisk riskhantering. Kursen innehåller obligatoriska projektarbeten inom el- och gassäkerhet samt riskanalys.

Efter genomgången kurs ska den studerande kunna:
- redogöra för hur medicinteknisk utrustning och eldistribution bör utformas för att uppfylla gällande säkerhetskrav
- redogöra för innehållet i och betydelsen av de mest centrala lagarna och bestämmelserna som rör medicinteknisk utrustning
- redogöra för säkerhetsproblematiken rörande medicintekniska informationsdatasystem och mjukvaruutveckling
- genomföra riskanalys på en medicinteknisk produkt

Kategorier

 • Allmänna ingenjörskurser - 4.0
 • Spår

  Rekommenderad i spår

  Förkunskapskrav

 • Medicinsk teknik
 • Ger behörighet

  Denna kurs är inte förkunskapskrav för någon annan kurs

  FSR

  Uppdaterad: 2018-02-28 00:18:53