Tillförlitlighetsteori

Beskrivning

I kursen behandlas modeller för tillförlitlighet (livslängd, hållfasthet m m) hos system. I kursen ingår bl a Markovmodeller, Markovprocesser, felintensitet, livslängdsfördelningar, strukturfunktion, betydelsemått, systemtillförlitlighet, reparerbara system, analys av livslängdsdata och accelererad prövning. Obligatoriska datorlaborationer ingår.

Denna kurs hade tidigare kurskoden 5MS039.

Kategorier

 • Profilkurs - 7.5
 • Avancerade kurser - 7.5
 • Spår

 • Sensorteknik och dataanalys
 • Rekommenderad i spår

  Förkunskapskrav

 • Kvalitetsteknik och försöksplanering
 • Statistik för tekniska fysiker
 • Ger behörighet

  Denna kurs är inte förkunskapskrav för någon annan kurs

  FSR

  Uppdaterad: 2017-06-09 16:26:39